Játék szabályzatok


2020 június 2-i Instagram nyeremény játék

A játék koncepciója:


A Zelleitündi.hu Instagram oldalán (https://www.instagram.com/zelleitundi/) közzéteszünk egy nyereményjátékot bejegyzés formájában. Ennek keretében a bejegyzés alatt hozzászólás formájában várjuk játékosainktól, hogy jelöljék meg két barátjukat, akiket érdekelhet a játék. Egy személy maximum 3x kommentelhet, így összesen maximum 6 barátját jelölheti. A játékban való részvételhez az előbbin felül szükséges, hogy a Zellei Tündi Instagram oldal követője legyen a játékos, illetve a megadott kérdőívet kitöltse. Sorsolással választjuk ki azt a játékost, akik megnyeri a bejegyzésben részletezett csomagok egyikét. 

A játékhoz kapcsolódó időpontok, határidők:

– Az Zelleitündi.hu Facebook oldalon 2020. június 2-án tesszük közzé a felhívást.
– A kérdőív kitöltések beérkezésének határideje: 2020. június 7., 23:59.
– Sorsolás eredményét 2020. június 8., 11:00 – az Zelleitündi.hu Instagram és Facebook oldalán tesszük közzé. 

Elnyerhető díj:

A játék révén elnyerhető díjak · 1 db. ZelleiTündi.hu csomag, amely a posztban leírtak szerint vagy szénhidrát csökkentett vagy gluténmentes termékeből áll. A nyertesnek lehetősége van választani a kettő közül egy csomagot. A sorsolás véletlenszerű szám generálással történik, elektronikus úton. A nyeremény készpénzre nem váltható, a szabályzat utólag egyoldalúan módosítható. 2020 május 13-i Facebook nyeremény játék

A játék koncepciója:


Az Zelleitündi.hu Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Zelleitundi) közzéteszünk egy nyereményjátékot bejegyzés formájában. Ennek keretében a bejegyzés alatt hozzászólás formájában várjuk játékosainktól, hogy jelöljék meg két barátjukat, akiket érdekelhet a játék. Egy személy maximum 3x kommentelhet, így összesen maximum 6 barátját jelölheti. A játékban való részvételhez az előbbin felül szükséges, hogy a Zellei Tündi facebook oldal követője legyen a játékos, illetve a megadott kérdőívet kitöltse. Sorsolással választjuk ki azt a játékost, akik megnyeri a bejegyzésben részletezett csomagok egyikét. 

A játékhoz kapcsolódó időpontok, határidők:

– Az Zelleitündi.hu Facebook oldalon 2020. május 13-án tesszük közzé a felhívást.
– A kérdőív kitöltések beérkezésének határideje: 2020. május 18., 23:59.
– Sorsolás eredményét 2020. május 19., 11:00 – az Zelleitündi.hu Facebook oldalán tesszük közzé. 

Elnyerhető díj:

A játék révén elnyerhető díjak · 1 db. ZelleiTündi.hu csomag, amely a posztban leírtak szerint vagy szénhidrát csökkentett vagy gluténmentes termékeből áll. A nyertesnek lehetősége van választani a kettő közül egy csomagot. A sorsolás véletlenszerű szám generálással történik, elektronikus úton. A nyeremény készpénzre nem váltható, a szabályzat utólag egyoldalúan módosítható. Minden játékra egyetemlegesen érvényes részvételi feltételek:

Játékban való részvétel feltételei: · Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a játék menetét, valamint a játékszabályzatban leírtakat maradéktalanul betartja. · A Játékban a Szervezők (Zelleitündi.hu) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.  A Szervező felelőssége: A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére küldött értesítés Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező kizárja a felelősségét a játékot hirdető bejegyzést érintő bármely hibáért.  Adatkezelés: A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A játékos bármikor elállhat a részvételtől, amit a promóciós bejegyzés alatti hozzászólása törlésével kezdeményezhet. Játékosok a nyereményjátékban való részvétellel elismerik, hogy teljes körűen megismerték és feltétel nélkül elfogadták a játékszabályzatot. A nyerteseknek a nyeremény eljuttatása céljából nevüket, lakcímüket, esetlegesen telefonszámukat Szervező rendelkezésére kell bocsátaniuk. Ezeket az adatokat kizárólag a nyeremény eljuttatására használjuk fel, a nyeremény sikeres eljuttatása után töröljük. A játékosok adatait a Szervező harmadik félnek nem adja tovább.   Kizárás: A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen azzal a céllal vesznek részt a játékban, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen eljáró többi résztvevőt. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost.  A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook-felhasználók magatartásáért a Szervező semmilyen formában nem felel. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja.  A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.